Consultants

Als consultant geen u advies, maar u kan ook fouten maken. Een goede BA verzekering is geen overbodige luxe.

Een legal issue? Met een verzekering beroepsaansprakelijkheid zijn uw gerechtskosten, schadevergoedingen en andere kosten gedekt.

U adviseert uw klanten, maar u kan ook vergissingen maken of de resultaten van uw werk komen niet overeen met de verwachtingen van uw opdrachtgevers. Dit kan dan weer leiden tot een slechte relatie met claims als gevolg.

Bescherm uzelf tegen de gevolgen van vergissingen, fouten of nalatigheden die u in het kader van uw beroepsactiviteit kan tegenkomen. Het voortbestaan van uw onderneming komt zo niet in het gedrang.

De waarborg van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering omvat de verdedigingskosten, de schadevergoeding en de bijkomende kosten.

Ons aanbod

We hebben consultant/dienstverlener verzekeringen voor:

  • IT-Consultants
  • Management Consultants
  • Consultants Marketing & Communicatie

Ontdek meer over deze aansprakelijkheidsverzekering.

,