Starters service voor medische beroepen

27/07/2016

AMMA is een niet-commerciële verzekeringsonderneming, die 70 jaar geleden werd opgericht door de zorgverleners zelf. Het verzekeren van het medisch en paramedisch korps vraagt immers een speci eke kennis van de zorgsector, die de meeste verzekeringsmaatschappijen niet hebben. AMMA wordt beheerd door borgverleners.

Om het met andere woorden te zeggen: AMMA biedt verzekeringen voor en door zorgverleners. Want zeg nu zelf: wie heeft er een beter zicht op de medische en paramedische beroepsaansprakelijkheid dan de zorgverleners zelf ? En wat b.v. met uw (para)medisch materiaal in de auto, dat beschadigd raakt bij een auto- ongeval ? Vandaag werken de verzekeringsspecialisten binnen AMMA samen met zorgverleners uit de Raad van Bestuur. Dé ideale tandem voor verzekeringen op maat van zorgverleners, op maat van u dus !

Aanbod bevat:

Verzekering beroepsaansprakelijkheid
Verzekering prive-aansprakelijkheid
Verzekering voor uw wagen
Verzekering voor uw woning, praktijk en inboedel tegen brand en diefstal
Gewaarborgd inkomen
Sociale voordelen RIZIV
Hospitalsatieverzekering
Verzekering lichamelijke ongevallen

TIP – Starters kunnen ook kiezen voor een STARTPLUS pakket.

Bekijk de folder in bijlage voor meer informatie.