De verzekeraar Optimco heeft niks te maken met Optima!

13/06/2016

We begrijpen dat er mogelijkerwijs in hoofde van sommige verzekerden verwarring zou kunnen ontstaan, doordat de naam Optima gelijkt op Optimco. Het betreft hier echter niets meer dan een ongelukkige naam gelijkenis.

Onze maatschappij Optimco NV, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder het FSMA nr 2393 en gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Boomsesteenweg 75, heeft NIETS maar dan ook absoluut niets te maken met Optima.

Noch qua activiteit, noch qua aandeelhouderschap noch op enigerlei andere wijze is er enig verband. De moeilijkheden waarin Optima thans verkeert, hebben geen uitstaans met onze activiteiten. Optimco NV is een verzekeraar die blaakt van gezondheid, in volle expansie is en volkomen beantwoordt aan de voorgeschreven solvabiliteitsnormen. Optimco NV verricht geen enkele bankactiviteit. Wij hopen met deze verduidelijking elke vorm van mogelijke ongerustheid te kunnen wegnemen.

Mocht u desalniettemin hierover met een prangende vraag blijven, aarzel niet mij te contacteren.

Met beleefde en vriendelijke groeten,

Mevr. G. Decoster, CEO en Voorzitter directiecomité Optimco NV.
www.optimco.be