Wanneer wordt je groepsverzekering uitbetaald als je ontslagen wordt?

16 May 2016

In principe valt in 2017 de uitbetaling van de groepsverzekering samen met het moment waarop je effectief op pensioen gaat (65 jaar en 67 jaar in 2030). Dat zegt de nieuwe wet. Maar wat gebeurt er als je voordien met een sociaal plan op brugpensioen gaat of ontslagen wordt?

Je kunt de uitkering op eigen initiatief vervroegd opvragen. In principe kan dat op het moment waarop je op vervroegd pensioen gaat. Voor diegenen die geboren zijn voor 1962 bestaat er een overgangsregeling. Zij kunnen alsnog vroeger van de uitbetaling genieten aan een fiscaal gunstig tarief. Het gebeurt niet automatisch, het moet dus aangevraagd worden. Zo kan iemand die in 2016 58 jaar en ouder is nog de uitbetaling aanvragen op zijn 60e. Iemand die 56 jaar is op zijn 62. 

Het belastingtarief  wordt bepaald op basis van je leeftijd waarop je het kapitaal opneemt. Op 60 jaar is het 20%, op 61 jaar 18%, op 62 jaar 16%, op 65 jaar 10% op voorwaarde dat je tot dit moment effectief actief gebleven bent. Daaraan moet je nog wel de aanvullende riziv (3,55%)- en solidariteitsbijdragen (0 tot 2%) en de gemeentebelasting toevoegen.

De wetgever voorziet wel bepaalde periodes van inactiviteit die aanzien worden als ‘effectief actief gebleven’ zodat je op je 65 jaar toch van de gunstige belastingberekening van 10% kan genieten.

Welke periodes worden met activiteitenperiodes gelijkgesteld?

- Je bent ontslagen en je bent ingeschreven als werkzoekende.
- Je geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag
- Je bent arbeidsongeschikt door ziekte

Zoals al geschreven moeten bovenvermelde uitzonderingen aangevraagd worden. Wil je hier meer over weten, aarzel niet met ons contact op te nemen.

Dit is niet de enige wijziging wat betreft de groepsverzekering. Sinds 1 januari 2016 is de nieuwe intrestvoet op de gestorte premies 1,75%. Voordien was het 3,75% op de premies gestort door de werknemer, 3,25% op de premies gestort door de werkgever.  Deze intrestvoeten blijven wel van toepassing op de reserves opgebouwd voor 31 december 2015.


Kom praten met een verzekeringsmakelaar die u begrijpt.

Een persoonlijke aanpak en een professionele opvolging. Minder zorgen en meer waarde voor uw geld.
Benieuwd naar wat we voor uw verzekeringsportefeuille kunnen betekenen?

Laatste nieuws

ferf
faewf
Assur Invest verzamelt 750 euro voor Feestvarken vzw

Assur Invest verzamelt 750 euro voor Feestvarken vzw

Net als vorig jaar nam Assur Invest deel aan de Warmste Week van Music for Life georgani...

Verlofdagen 2018

Verlofdagen 2018

Beste klanten, tijdens deze (feest)dagen is Assur Invest gesloten.

Ons team staat klaar om u te helpen!

03 312 44 60