Terreurschade is verzekerd

18 November 2015

Parijs,13 november 2015. Een zwarte vrijdag voor onze beschaving. Wat de terroristen van IS in Parijs gedaan hebben, is hallucinant. 130 doden, meer dan 300 geblesseerden. Maar wat als ik slachtoffer word van een terroristische aanslag? Ben ik verzekerd?

Sinds de aanslagen van 9/11 in New York, nu meer dan tien jaar geleden, heeft ons land maatregelen genomen om zijn inwoners te beveiligen tegen schade die het gevolg is van een eventuele terroristische aanslag, en dit via de zogeheten terrorismewet van 1 april 2007.

De terrorismewet verplicht zowel bestaande als nieuwe verzekeringscontracten om een waarborg op te nemen die schade dekt van particulieren en bedrijven als gevolg van een terroristische aanslag. Het gaat om levensverzekeringen, BA-autoverzekeringen, verzekeringen BA Brand en ontploffing, brandverzekeringen voor eenvoudige risico’s (zoals woningen), ziektekostenverzekeringen, arbeidsongevallenpolissen en ongevallenverzekeringen.

Naast een verplichte waarborg voorziet de wet wel een dekkingslimiet. Elk jaar wordt een bedrag van een miljard euro voorzien voor de vergoeding van terreurschade. Voor 300 miljoen daarvan staan de verzekeraars in, de herverzekeraars nemen 400 miljoen voor hun rekening en de resterende 300 miljoen wordt door de overheid gewaarborgd. Als zich terreurschade voordoet en de complete omvang ervan gekend is, zal het comite ook een uitkeringspercentage vastleggen.

De wet bevat ook een definitie van ‘terrorisme’, maar het is een speciaal comite dat moet oordelen of een bepaalde gebeurtenis daaraan beantwoordt. Bovendien is de wet van toepassing op Belgische risico’s. Betrokken gebouwen, voertuigen en vennootschappen moeten dus in Belgie gevestigd of ingeschreven zijn.

Slachtoffer van terrorisme ? Doe aangifte bij je makelaar.
Stel dat je slachtoffer wordt van een terreurdaad, hoef je niet noodzakelijk contact op te nemen met de overheid. De aangifte kan bij ons op kantoor gebeuren en de schadevergoeding krijg je van de verzekeringsmaatschappij bij wie je de polis onderschreven hebt. De regeling tussen de verzekeraar en de VZW Trip is ‘interne’ keuken. Voor meer informatie over VZW Trip, kan je terecht bij www.tripvzb.be.

Kom praten met een verzekeringsmakelaar die u begrijpt.

Een persoonlijke aanpak en een professionele opvolging. Minder zorgen en meer waarde voor uw geld.
Benieuwd naar wat we voor uw verzekeringsportefeuille kunnen betekenen?

Laatste nieuws

ferf
faewf
Rechtsbijstandsverzekering afsluiten? Krijg tot 124 euro fiscaal voordeel

Rechtsbijst- andsverzekering afsluiten? Krijg tot 124 euro fiscaal voordeel

Het is u misschien niet ontgaan: wanneer u na 1 september 2019 een rechtsbijstandsverzek...

GDPR - Ook wij houden rekening met jouw privacy

GDPR - Ook wij houden rekening met jouw privacy

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het ...

Ons team staat klaar om u te helpen!

03 312 44 60