EFPA - European Financial Planning Organization

De goede relatie met onze klanten geeft ons een bevoorrechte positie om hen bij te staan en te adviseren bij hun vermogensplanning, successieplanning, etc. alvorens hen door de specialisten in de bank te laten begeleiden. Een persoonlijke aanpak waar we trots op zijn.

EFPA Erkend Adviseur

€FPA Belgium vzw is een vereniging ter bevordering en certificering van kwaliteitsopleidingen inzake Persoonlijke Financiële Planning in België.

De organisatie heeft als doel het professionalisme en de kwaliteiten van de dienstverlening van de Financiële Planner en Adviseur te waarborgen. Daarvoor hanteert €FPA Belgium de door €FPA Europe vastgelegde standaardnormen en kwaliteitsvereisten.

Basiskennis over alle beroepstakken heen moet de deskundigheid van de financiële planner of adviseur bewijzen en de kwaliteit van de dienstverlening garanderen.

€FPA Belgium bewaakt de curricula van de opleidingen, de kwaliteit van de lesgevers, oefent toezicht uit op de ontwikkeling en organisatie van de examens en stimuleert de specialisten om zich jaarlijks bij te scholen. Verder streeft de vereniging naar een examensysteem waarbij alle financiële adviseurs en planners op dezelfde objectieve criteria beoordeeld worden. Met de professionalisering van het beroep wil €FPA alle consumenten meer kwaliteit bieden en wangedrag in de sector vermijden.

€FPA Belgium is één van de 12 aangesloten landen van €FPA Europe en staat voor European Financial Planning Association Belgium.

Meer informatie over de kwaliteit van de opleiding vindt u op de website.

Vraag ons advies

Hebt u vragen over uw financiële situatie? Wilt u deze optimaliseren en veilig stellen?
Bel ons en vraag naar Stefan Verlinden of Susy Schoofs.

Of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek >

Interesse in dit product?

Contacteer ons voor een advies en/of verzekering op maat. De polis die wij voor jou zullen zoeken is geen
standaard product, maar beantwoordt tot in de kleine letters aan je eigen behoeften.

Laatste nieuws

ferf
faewf
Belg verkiest verzekeringsmakelaar om verzekering af te sluiten

Belg verkiest verzekering- smakelaar om verzekering af te sluiten

Uit onderzoek van Assuralia blijkt dat de Belg nog steeds verkiest om zijn verzekering v...

Uw kantoor is gesloten op 1 november

Uw kantoor is gesloten op 1 november

Assur Invest is gesloten op woensdag 1 november wegens Allerheiligen.

Ons team staat klaar om u te helpen!

03 312 44 60